ایمیل برای اخبار
در صورتی که مایل هستید اخبار این سایت به ایمیل شما ارسال شود و یا ایمیل شما از لیست ارسال اخبار حذف شود،  ایمیل خود را   وارد نمایید 
 

آخرین اخبار


در صورت انتخاب کلید "تایید" خبر مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 
 
تعداد بازدید :7086 چهار شنبه 18 اسفند 1389

بانك مركزي اسامي موسسات مورد تاييد خود را كه عمدتا از ادغام چند موسسه ديگر در شرف تاسيس هستند را اعلام كرد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

بانك مركزي اسامي موسسات مورد تاييد خود را كه عمدتا از ادغام چند موسسه ديگر در شرف تاسيس هستند را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اطلاعيه بانك مركزي آمده است:

به دنبال ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و با اقدامات وسيع به عمل آمده از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، مرحله اول برنامه ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري آزاد به اتمام رسيده است و تعاوني‌هاي اعتباري ذيل تجميع شده و بعنوان موسسه مالي اعتباري در شرف تاسيس ادامه فعاليت خواهند داد و بانک مرکزي با استقرار ناظر مقيم بر عملکرد‌ آنان نظارت خواهد کرد.

موسسات زير فقط مجاز به استفاده از تابلو "موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس تحت نظارت بانک مرکزي" هستند و تعاوني‌هاي اعتباري ذيل‌ آنان نيز مکلفند با تغيير تابلو خود از نام و عناوين جديد استفاده كنند. بکارگيري عناوين بيش‌تر و يا کم‌تر و يا استفاده سايرين، از اين عناوين غيرقانوني بوده و جاعلين تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت."

در ادامه اين اطلاعيه امده است: " بديهي است تمامي موسسات مذکور مکلف به رعايت مفاد بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي ازجمله رعايت سقف نرخ سود سپرده ابلاغي و عدم توسعه شعب هستند. همچنين استفاده از عنوان تعاوني اعتباري آزاد از اين پس ممنوع و غيرقانوني است و بجز آن تعداد که اسامي آن‌ها در اين اطلاعيه آمده است، فعاليت ساير تعاوني‌هاي اعتباري آزاد در سراسر کشور غيرمجاز و غيرقانوني است و درصورت استمرار فعاليت، مديران‌ آنان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت."

با اين حال در اطلاعيه بانك مركزي مشخص نشده كه چه نوع برخوردي با موسسات غيرقانوني كه به فعاليت خود ادامه بدهند، انجام خواهد شد چون پيش از اين هم با وجود اخطارهاي فراوان، بسياري از اين موسسات به فعاليت خود ادامه داده بودند.

از سوي ديگر بسياري از موسساتي كه نام آن‌ها در ليست منتشر شده از سوي بانك مركزي نيامده است، هنوز مسير اخذ مجوزهاي قانوني در بانك مركزي را طي نكرده و بسياري از مصوبات قانوني شوراي پول و اعتبار و بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي را رعايت نمي‌كنند اما تكليف برخورد با آن‌ها هم هنوز مشخص نيست.

در همين حال مشخص نيست نوع برخورد اين موسسات ادغام ‌شده براي توديع سپرده و پرداخت تسهيلات كه هر كدام روش مخصوص به خود را داشتند با مشتريان جديد چگونه خواهد بود، چون هر كدام از اين موسسات از روش‌هاي منحصر به خود استفاده مي‌كرده‌اند.

به‌عنوان مثال پرداخت وام در تعاوني اعتباري بهمن‌ ايثار كه قرار است در تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين ادغام شود، اين گونه بوده است كه با توديع 1.5 ماهه سپرده، به همان ميزان تسهيلات با سود 2.5 درصدي پرداخت مي‌شده است اما شيوه پرداخت تسهيلات در موسسه مولي‌الموحدين متفاوت است و مشخص نيست موسسه ادغام شده از چه روشي پيروي خواهد كرد.

در اين ميان بسياري از مشتريان تعاوني اعتبار بهمن ايثار در تماس با ايسنا با بيان اينكه هنوز موفق به دريافت منابع خود از اين موسسه نشده‌اند، در مورد اينكه سرنوشت پرداخت تسهيلات به اين افراد چگونه خواهد بود، سوالات فراواني مطرح كردند.

نكته قابل توجه اين است كه بسياري از اين موسسات در همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي رسمي كه از سوي بانك مركزي برگزار مي‌شد، شركت مي‌كردند و داراي غرفه بودند و با اين كار براي خود تاييديه بانك مركزي را كسب و اعتماد مردم را جلب مي‌كردند. حتي رييس‌ كل بانك مركزي هم به ديدار از غرفه آن‌ها مي‌رفت.

حال مشخص نيست كه برخورد دوگانه بانك مركزي در زمينه تاييد حضور اين موسسات در همايش‌هاي رسمي و سپس برخورد سلبي با آن‌ها چگونه بايد توجيه شود و در اين ميان مردم و سپرده‌گذاران اين موسسات چگونه بايد به منابع خود و اميدهايي كه به تسهيلات اين موسسات بسته بودند، برسند.

موسسات مالي و اعتباري در شرف تاسيس مجاز و مورد تاييد بانك مركزي عبارتند از:

1- موسسه مالي و اعتباري مولي‌الموحدين (در شرف تاسيس) شامل:

- تعاوني اعتباري مولي‌الموحدين

- تعاوني اعتباري بهمن ايثار (تحت تکفل موسسه)

- تعاوني اعتباري قائمين اقتصاد

2- موسسه مالي و اعتباري صالحين (در شرف تاسيس) شامل:

- تعاوني اعتبار صالحين

- تعاوني اعتبار پشتکار قزوين

- تعاوني اعتبار دانش آموختگان و دانشجويان وحدت ( تحت تکفل موسسه)

- تعاوني اعتبار مرزنشينان محمودآباد

- تعاوني اعتبار پرتوگل گرگان

3- موسسه مالي و اعتباري باران (در شرف تاسيس) شامل:

- تعاوني اعتبار فرشتگان

- تعاوني اعتبار فرزان بيرجند

- تعاوني اعتبار امين طلاب

- تعاوني اعتبار رسالت توس

- تعاوني اعتبار قائم

- تعاوني اعتبار افضل توس

4- موسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج (در شرف تاسيس) شامل:

- شرکت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج

- شرکت تعاوني توسعه فجر راستين

- شرکت تعاوني اعتبار آريا شمال

- شرکت تعاوني اعتبار کارکنان بانک صادرات آمل

- شرکت تعاوني اعتبار صنوف بازاريان پارسيان ساري

- شرکت تعاوني توليدي ـ توزيعي پرتور فرهنگ قائم‌شهر

- شرکت تعاوني توسعه روستايي سياهکلا محله شرقي

- شرکت تعاوني توليدي کشاورزي دشت سبز قائم‌شهر

- شرکت تعاوني اعتبار خزر گلشن بابل

- شرکت تعاوني توليدي ـ توزيعي کارکنان بانک ملت قائم‌شهر

- شرکت تعاوني اعتبار کارکنان دولت بابلسر

- شرکت تعاوني اعتبار صنوف بازاريان بابلسر

- شرکت تعاوني اعتبارکارکنان بانک ملت آمل

- شرکت تعاوني اعتبار کارکنان بانک صادرات بابلسر

- شرکت تعاوني توليدي ـ توزيعي مفرح ساري

- شرکت تعاوني توليدي ـ توزيعي کارکنان بانک تجارت قائم‌شهر

- شرکت تعاوني توسعه روستايي آتيه‌سازان کله‌بس بابلسر

- شرکت تعاوني اعتبار بانوان پويا خزر آمل

- شرکت تعاوني اعتبار فروغ بازار محمودآباد

- شرکت تعاوني اعتبار معين الرضا

5- موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان (در شرف تاسيس) شامل:

- تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان

- تعاوني اعتبار دانش

- تعاوني اعتبار رهگشاي سبزوار

- تعاوني اعتبار توکل کشاورز مينودشت

- تعاوني اعتبار سامان

- تعاوني اعتبار اسماء خراسان جنوبي

6- موسسه مالي و اعتباري پيشگامان يزد (در شرف تاسيس) شامل:

- تعاوني اعتبار پيشگامان يزد

- تعاوني اعتبار ايرانيان (زرين دشت فارس)

- تعاوني اعتبار آتي فرزان

- تعاوني اعتبار مهيار يزد

7- موسسه مالي و اعتباري عسکريه (در شرف تاسيس) شامل:

- تعاوني اعتبار عسکريه

- تعاوني اعتبار توسعه و عمران گرگان

8- موسسه مالي و اعتباري فردوسي (در شرف تاسيس) شامل:

- تعاوني اعتبار عام کشاورزان مازندران

- تعاوني اعتبار وحدت مشهد

- تعاوني اعتبار الزهرا

- تعاوني اعتبار اميدجلين

- تعاوني اعتبار بدر توس

- تعاوني اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه

- تعاوني اعتبار پيوند مشهد

9- موسسه مالي و اعتباري کارسازان آينده (در شرف تاسيس) شامل:

- تعاوني اعتبار کارسازان آينده

- تعاوني اعتبار آينده‌سازان حساس

- تعاوني اعتبار اعتماد يزد

10- موسسه مالي اعتباري قوامين (در شرف تاسيس) شامل:

- موسسه قوامين

- تعاوني اعتبار حسنات

هم چنين تعاوني‌هاي اعتبار ميزان و ثامن‌الائمه با توجه به توديع سرمايه اوليه مي‌توانند به عنوان موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس به فعاليت خود ادامه دهند.

انتهاي پيام
كد خبر: 8912-12421

 

مرتبط
   

  
  
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
                    
 

اخبار حقوقی.اقتصادی .سیاسی
بانک قوانین و مقررات
بانک مقالات
آرایه وحدت رویه
پاسخگویی به سوالات حقوقی
قوانبن کشورها
منابع طبیعی و کشاورزی
مقالات ارسالی کاربران
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ
نمونه فرم های حقوقی
اطلاعات آزمونها
*